خریداران به همراه کتاب زیر ...
هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده بری هادی جهانشاهی
ناشر: نگاه دانش - 8 اردیبهشت 1401
2400000 ریال 2280000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نگاه دانش - 23 دی 1401
ناشر: نگاه دانش - 7 آذر 1401
ناشر: نگاه دانش - 22 تیر 1402
ناشر: نگاه دانش - 20 شهریور 1401
پل تاگارد، رامین گلشائی (مترجم) پل تاگارد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
ناشر: نگاه دانش - 22 دی 1401
سیدمحمد مقیمی سیدمحمد مقیمی
ناشر: راه دان - 23 آبان 1401