خریداران به همراه کتاب زیر ...
مورتیمرجروم آدلر، چارلزلینکن ون دورن، محمد صراف تهرانی (مترجم) مورتیمرجروم آدلر
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - 7 مهر 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سایمون سینک، علی رضا خاکساران (مترجم) سایمون سینک
ناشر: نشر آموخته - 20 خرداد 1401
نسیم نیکولاس طالب، محمدابراهیم محجوب (مترجم) نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 7 بهمن 1401
ناشر: بهجت - مرداد 1395
فیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان، حمیدرضا ایرانی (مترجم)، اصغر رحمتی (مترجم)، بابک وطن پرست (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: آریانا قلم - 24 خرداد 1399
ام .نیل براون، استوارت ام .کیلی، کورش کامیاب (مترجم) ام .نیل براون
ناشر: مینوی خرد - 27 بهمن 1401
ست گادین، علیرضا خاکساران (مترجم) ست گادین
ناشر: نشر آموخته - 6 مرداد 1401
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 28 اسفند 1401
محمد نعیمانی(تهیه و تنظیم) محمد نعیمانی(تهیه و تنظیم)
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل - 22 بهمن 1396
وضعیت: دست دوم
سوزان ام. جانسن، سمانه پرهیزکاری (مترجم) سوزان ام. جانسن
ناشر: میلکان - 10 اردیبهشت 1402