خریداران به همراه کتاب زیر ...
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مارتی نیومیر، سارا میرزایی (مترجم) مارتی نیومیر
ناشر: سیته - 11 دی 1398
آل ریس، جک تروت، ترانه قطب (مترجم)، آزیتا جمشیدنژاداول (ویراستار) آل ریس
ناشر: سیته - 28 اسفند 1399
لورا ریس، شاهین ترکمن (مترجم) لورا ریس
ناشر: سیته - 4 مرداد 1399
راب فیتس پاتریک، طاهره اسلامجو (مترجم) راب فیتس پاتریک
ناشر: بانژ - 19 مرداد 1399
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
رابرت بی. چالدینی، روح الله حمیدی مطلق (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 2 بهمن 1401
ناشر: آدینه - 4 فروردین 1400
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400