خریداران به همراه کتاب زیر ...
راسل ای. بارکلی، کریستین ام. بنتون، شاهرخ امیری (مترجم) راسل ای. بارکلی
ناشر: ابن سینا - 6 مهر 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آلبرشت آواتی، اسماء عاقبتی (مترجم) آلبرشت آواتی
ناشر: دانژه - 27 آذر 1391
مصطفی تبریزی، مهناز استکی، علیرضا تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 1402
راسل ای. بارکلی، کوین ر. مورفی راسل ای. بارکلی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - شهریور 1397
ناشر: روان - 22 مهر 1397
ادوارد هالوول، جان جی. راتی، شکوه آرونی (مترجم) ادوارد هالوول
ناشر: دانژه - 2 آبان 1392
مصطفی تبریزی، مهناز استکی، علیرضا تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 1402