خریداران به همراه کتاب زیر ...
کوروش فتحی واجارگاه، نعمت الله موسی پور، غلامرضا یادگارزاده کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: کتاب مهربان نشر - 16 آبان 1400
1600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدرضا کرامتی، گروه علمی رشد (ویراستار) محمدرضا کرامتی
ناشر: رشد - 14 بهمن 1392
ناشر: کتاب مهربان نشر - 8 دی 1392
اریک مارگولیس، کورش فتحی واجارگاه (مترجم) اریک مارگولیس
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مرداد 1395
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1394
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 18 آذر 1400
ناشر: آوای نور - 14 فروردین 1401
ناشر: آییژ - 1395
محمد یمنی دوزی سرخابی، آزیتا ارشادی (ویراستار) محمد یمنی دوزی سرخابی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مهر 1398