خریداران به همراه کتاب زیر ...
رابرت تی. کیوساکی، امیر کامگار (مترجم)، سیدمحمد حسینی بهشتیان (مترجم) رابرت تی. کیوساکی
ناشر: پارسیا - 5 آبان 1401
2450000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نیکلاس دارواش نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 11 مرداد 1400
ناشر: پارسیا - 12 آذر 1401
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 21 مهر 1401
ناپلئون هیل، مهدی قراچه داغی (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: شباهنگ - 29 اردیبهشت 1401
شارون.ال لشتر، رابرت تی کیوساکی، مامک بهادرزاده (مترجم) شارون.ال لشتر
ناشر: پیک آوین - 25 مهر 1401
ناشر: نوآور - 11 آبان 1401
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 2 بهمن 1401
ناشر: چالش - 3 بهمن 1401
بنیامین گراهام، سعید سعادتیان (مترجم) بنیامین گراهام
ناشر: چالش - 13 دی 1401