خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دنیس - تیر 1398
1750000 ریال 1575000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ریچارد تمپلار، مهرویه هاشمی نژاد (ویراستار) ریچارد تمپلار
ناشر: چابک اندیش - آبان 1397
ناشر: آوای نور - آذر 1398
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مهر 1398