خریداران به همراه کتاب زیر ...
یونا لرر، اصغر اندرودی (مترجم) یونا لرر
ناشر: دایره - مهر 1389
2250000 ریال 2025000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استیون آر. کاوی، محمدرضا آل یاسین (مترجم) استیون آر. کاوی
ناشر: هامون - 1403
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
مهرداد فیروزبخت، علی حسین سازمند (ویراستار) مهرداد فیروزبخت
ناشر: دانژه - شهریور 1394
ناشر: دانژه - تیر 1399
راجر فیشر، ویلیام یوری، مهدی قراچه داغی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: اسرار دانش، شباهنگ - آبان 1391
میگوئل روئیز، دل آرا قهرمان (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار) میگوئل روئیز
ناشر: ذهن آویز - 1402
ناشر: نشرهستان - مرداد 1399
دیوید ویسکات، کیاندخت نورافروز (مترجم) دیوید ویسکات
ناشر: دایره - اردیبهشت 1399
رابرت گرین، محمدرضا آل یاسین (مترجم) رابرت گرین
ناشر: هامون - 1403