خریداران به همراه کتاب زیر ...
لورا ریس، شاهین ترکمن (مترجم) لورا ریس
ناشر: سیته - 4 مرداد 1399
550000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کوین لین کلر، عطیه بطحایی (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار) کوین لین کلر
ناشر: سیته - 28 دی 1400
دیوید اگیلوی، رویا گذشتی (مترجم) دیوید اگیلوی
ناشر: سیته - 14 آبان 1401
آلن پی آدامسون، آتنا مقدم (مترجم) آلن پی آدامسون
ناشر: سیته - 4 مرداد 1399
مارتی نیومیر، سارا میرزایی (مترجم) مارتی نیومیر
ناشر: سیته - 11 دی 1398
آل ریس، جک تروت، ترانه قطب (مترجم)، آزیتا جمشیدنژاداول (ویراستار) آل ریس
ناشر: سیته - 28 اسفند 1399
ماریو پریکن، کامیار شیروانی مقدم (مترجم)، آزیتا جمشیدنژاداول (ویراستار) ماریو پریکن
ناشر: سیته - 9 دی 1399
مارتی نیومایر، احمد روستا (مترجم)، کبری سبزعلی یمقانی (مترجم)، احمد آخوندی (ویراستار)، محسن جاویدموید (ویراستار) مارتی نیومایر
ناشر: سیته - 16 شهریور 1395
ناشر: سیته - 11 تیر 1400
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - آذر 1395