ترتیب بر اساس:
جروم دیوید سالینجر، رضا ستوده (مترجم)، سیاوش صفری (ویراستار) جروم دیوید سالینجر
ناشر: نگاه - فروردین 1402
1650000 ریال 1320000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
جروم دیوید سالینجر، شبنم اقبال زاده (مترجم) جروم دیوید سالینجر
ناشر: آوای مکتوب - بهمن 1398
1800000 ریال
رضا زارع، جروم دیوید سالینجر رضا زارع
ناشر: پدیده دانش - اسفند 1396
350000 ریال
جروم دیوید سالینجر، موناسادات ذاکر (مترجم) جروم دیوید سالینجر
ناشر: نشر شانی - شهریور 1398
300000 ریال
جروم دیوید سالینجر جروم دیوید سالینجر
ناشر: ییلاق سبز - بهمن 1398
460000 ریال
جروم دیوید سالینجر جروم دیوید سالینجر
ناشر: کاریز - بهمن 1398
660000 ریال
جروم دیوید سالینجر جروم دیوید سالینجر
ناشر: فانوس دانش - آذر 1398
300000 ریال
جروم دیوید سالینجر، حسین مطیع (مترجم) جروم دیوید سالینجر
ناشر: بوکتاب - بهمن 1398
350000 ریال
جروم دیوید سالینجر جروم دیوید سالینجر
ناشر: نگار تابان - دی 1399
400000 ریال
جروم دیوید سالینجر جروم دیوید سالینجر
ناشر: کاریز - مهر 1399
480000 ریال
جروم دیوید سالینجر جروم دیوید سالینجر
ناشر: آنوشامهر - بهمن 1398
480000 ریال
جروم دیوید سالینجر، رضا زارع (مترجم) جروم دیوید سالینجر
ناشر: هاشمی سودمند - اسفند 1397
360000 ریال
جروم دیوید سالینجر، رضا زارع (مترجم)، افسانه کرمی معز (ویراستار) جروم دیوید سالینجر
ناشر: آثار قلم - مرداد 1402
1550000 ریال
جروم دیوید سالینجر جروم دیوید سالینجر
ناشر: آشیانه مهر - دی 1398
340000 ریال
جروم دیوید سالینجر، ریحانه جعفری نیا (مترجم) جروم دیوید سالینجر
ناشر: نسیم کوثر - آذر 1401
1040000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد