ترتیب بر اساس:
گیل باتل، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم) گیل باتل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
1260000 ریال 1134000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
جان ال. مارتین، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم) جان ال. مارتین
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - بهمن 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
محمد داوودی، سیدمحمدحسن جواهری (ویراستار) محمد داوودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - شهریور 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آراد کتاب - 1402
1850000 ریال 1665000 ریال
فاطمه صغری علیزاده، سیدبهنام علوی مقدم، محمدرضا پاشایی (ویراستار) فاطمه صغری علیزاده
ناشر: ابوعطا - شهریور 1390
680000 ریال 612000 ریال
سیدحشمت الله مرتضوی زاده سیدحشمت الله مرتضوی زاده
ناشر: آییژ - شهریور 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
تاد ویتکر، شیرین فرمهینی فراهانی (مترجم) تاد ویتکر
ناشر: وانیا - خرداد 1396
1600000 ریال 1440000 ریال
محمود تلخابی محمود تلخابی
ناشر: آییژ - شهریور 1384
600000 ریال 540000 ریال
تاد ویتاکر، راضیه شجاعی (مترجم) تاد ویتاکر
ناشر: ساز و کار - مرداد 1399
390000 ریال 351000 ریال
جنی دانهو، محسن شاکری (مترجم)، سیدعلیرضا هوشی السادات (مترجم) جنی دانهو
ناشر: دانشگاه یزد - شهریور 1399
450000 ریال 405000 ریال
لیلا طالب زاده، هادی پورشافعی لیلا طالب زاده
ناشر: دانشگاه بیرجند - تیر 1397
220000 ریال 198000 ریال
حسین فرخ مهر حسین فرخ مهر
ناشر: نوشته - شهریور 1388
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: آییژ - آبان 1400
1700000 ریال 1530000 ریال
عباس حبیب زاده عباس حبیب زاده
ناشر: دانشگاه قم - اسفند 1392
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 491 مورد