ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 1398
8900000 ریال 8010000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
ویلیام سی یرز، ربابه مرتضوی (مترجم)، مریم روحانی (ویراستار) ویلیام سی یرز
ناشر: صابرین - آبان 1399
1550000 ریال 1395000 ریال
علی ذوالفقاری(طراح)، محمود مشرف آزادتهرانی(باهمکاری) علی ذوالفقاری(طراح)
ناشر: مهاجر - شهریور 1402
200000 ریال 180000 ریال
لوری کراسنی براون، مارک براون، ویدا لشگری (مترجم)، حسین فتاحی (ویراستار) لوری کراسنی براون
ناشر: قدیانی - شهریور 1397
250000 ریال 225000 ریال
مارک براون، لوری کرزنی، هایده کروبی (مترجم) مارک براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1386
120000 ریال 108000 ریال
ناشر: امیرکبیر - شهریور 1400
8900000 ریال 8010000 ریال
الاین کلانتون هارپاین، اسماعیل اسدپور (مترجم)، عباس موزیری (مترجم)، فاطمه نادری (مترجم) الاین کلانتون هارپاین
ناشر: کتاب ارجمند - خرداد 1392
55000 ریال
تریسی گادریج، پوران سامی (مترجم)، اسماعیل شهبازی (ویراستار) تریسی گادریج
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - خرداد 1384
35000 ریال
والری مک لئود، عباس زارعی (مترجم)، معصومه پورمند (گرافیست) والری مک لئود
ناشر: سایه گستر - خرداد 1393
120000 ریال
کتی هالند، پوران سامی (مترجم)، اسماعیل شهبازی (ویراستار) کتی هالند
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - خرداد 1384
18000 ریال
ناشر: روزبهان - 1381
55000 ریال
گریفی هریت، پوران سامی (مترجم)، اسماعیل شهبازی (ویراستار) گریفی هریت
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - خرداد 1384
49000 ریال
حسین مروج، عبدالحسین شناسا (ویراستار) حسین مروج
ناشر: تیمورزاده - اسفند 1391
49500 ریال
بنجامین مک لین اسپاک، داود حسینی (مترجم)، منوچهر مهدوی (زیرنظر) بنجامین مک لین اسپاک
ناشر: زرین، نگارستان کتاب - خرداد 1390
200000 ریال
مریلین هاکنبری، دانا وانگ، دیوید ویلسون، پوران سامی (مترجم) مریلین هاکنبری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - اسفند 1392
299000 ریال
نمایش 1 - 15 از 114 مورد