ترتیب بر اساس:
ناهید دهقانی نیری ناهید دهقانی نیری
ناشر: شهرآب، آینده سازان - شهریور 1401
3400000 ریال 3060000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
هادی کوشیار، عباس حیدری هادی کوشیار
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1397
350000 ریال
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - تیر 1386
18000 ریال
مهوش صلصالی، فریبا طالقانی (مترجم)، مریم بریم زاده (مترجم) مهوش صلصالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1383
65000 ریال
عفاف ابراهیم ملیس، عیسی محمدی (مترجم)، مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم) عفاف ابراهیم ملیس
ناشر: جامعه نگر، سالمی - تیر 1388
590000 ریال
سیده فاطمه جلالی نیا، ناهید دهقان نیری (مترجم) سیده فاطمه جلالی نیا
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1383
65000 ریال
عفاف ابراهیم ملیس، عیسی محمدی (زیرنظر) عفاف ابراهیم ملیس
ناشر: جامعه نگر - دی 1394
590000 ریال
مصطفی شوکتی احمدآباد (ویراستار)، پرخیده حسنی (زیرنظر) مصطفی شوکتی احمدآباد (ویراستار)
ناشر: پرستاران جوان - مرداد 1397
295000 ریال
ناهید دهقان نیری، فاطمه جلالی نیا ناهید دهقان نیری
ناشر: حکیم هیدجی - آذر 1389
95000 ریال
محسن تقدسی محسن تقدسی
ناشر: پیام امین - مهر 1398
550000 ریال
ملانی مک یوئن، اولین ام. ویلز، فاطمه دباغی (مترجم)، خاطره سیلانی (مترجم) ملانی مک یوئن
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - فروردین 1388
115000 ریال
هادی حسنخانی، حیدرعلی عابدی، زهرا زارع، کبری راهزانی، شهلا خسروان هادی حسنخانی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - آبان 1388
65000 ریال
مهوش صلصالی (تدوین)، علی فخرموحدی (تدوین)، علی محمدپور (تدوین) مهوش صلصالی (تدوین)
ناشر: تحفه - تیر 1385
49000 ریال
مهرداد آذربرزین (گردآورنده) مهرداد آذربرزین (گردآورنده)
ناشر: آران - مرداد 1388
32000 ریال
فروغ رفیعی (گردآورنده) فروغ رفیعی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - فروردین 1388
78000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد