ترتیب بر اساس:
انسلم استراوس، جولیت کربین، ابراهیم افشار (مترجم) انسلم استراوس
ناشر: نشر نی - 22 تیر 1400
980000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 360000 ریال
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - 12 اردیبهشت 1400
1240000 ریال
جانی سالدانیا، عبدالله گیویان (مترجم) جانی سالدانیا
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1 تیر 1399
740000 ریال
راسل دبلیو بلک، ایلین فیشر راسل دبلیو بلک
ناشر: علم - 27 آبان 1401
1250000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی، عادل آذر حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 14 بهمن 1398
وضعیت: دست دوم (خوب)
1300000 ریال 1040000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی، عادل آذر حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 24 فروردین 1400
1600000 ریال
محمد اسکندری نوده (مترجم)، احمد پوراحمد (مترجم) محمد اسکندری نوده (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1 آبان 1398
190000 ریال
خدیجه ابوالمعالی خدیجه ابوالمعالی
ناشر: علم - 15 فروردین 1391
2450000 ریال
ناشر: فوژان - 21 مهر 1396
2500000 ریال
آدریان هالیدی، مهری بهار (مترجم) آدریان هالیدی
ناشر: علم - آبان 1394
1350000 ریال
آن لوینز، کریستینا سیلور، ابوالفضل رمضانی (مترجم) آن لوینز
ناشر: جامعه شناسان - 1393
290000 ریال
تامس آو. لیندلف، برایان تیلور، عبدالله گیویان (مترجم) تامس آو. لیندلف
ناشر: همشهری - 28 اسفند 1397
350000 ریال
دیوید مورگان دیوید مورگان
ناشر: نشر نی - 1 اردیبهشت 1394
100000 ریال
سیدمهدی الوانی، عادل آذر، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 12 اسفند 1386
220000 ریال
بیوک محمدی بیوک محمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 20 دی 1393
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 44 مورد