ترتیب بر اساس:
ناصر کاتوزیان ناصر کاتوزیان
ناشر: گنج دانش - آذر 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
هربرت لیونل آدولفوس هارت، محمد راسخ (مترجم) هربرت لیونل آدولفوس هارت
ناشر: نشر نی - مرداد 1402
3600000 ریال 3240000 ریال
توماس موراوتز، بهروز جندقی (مترجم)، محمدباقر انصاری (ویراستار)، اسماعیل نعمت اللهی (ویراستار) توماس موراوتز
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مهر 1401
720000 ریال 648000 ریال
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - تیر 1399
750000 ریال 675000 ریال
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - بهمن 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
دیوید ای. ریدی، حسن خسروی (مترجم)، عباس ایلخان (ویراستار) دیوید ای. ریدی
ناشر: مجد - مهر 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: نشر نی - آبان 1402
3800000 ریال 3420000 ریال
مهرزاد ابدالی مهرزاد ابدالی
ناشر: مجد - تیر 1401
1850000 ریال 1665000 ریال
ناشر: دانشگاه قم - 1382
400000 ریال 360000 ریال
ژرژ ریپر ژرژ ریپر
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 1402
3100000 ریال 2790000 ریال
هانس کلزن هانس کلزن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - فروردین 1395
170000 ریال 153000 ریال
حسن جعفری تبار حسن جعفری تبار
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1397
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
دیتمارفاودی. پفورتن دیتمارفاودی. پفورتن
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1398
400000 ریال 360000 ریال
شارل لوثی دوسکوندن منتسکیو، محمد مددپور (مقدمه) شارل لوثی دوسکوندن منتسکیو
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1396
8500000 ریال 7650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 105 مورد