ترتیب بر اساس:
رامین بشیرخداپرستی، حسام الدین هدایت زاده (ویراستار)، کیومرث شهبازی (ویراستار) رامین بشیرخداپرستی
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد آذربایجان غربی) - 16 فروردین 1394
90000 ریال 81000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
محمدحسن فطرس محمدحسن فطرس
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 8 بهمن 1390
320000 ریال 288000 ریال
آیت کریمی آیت کریمی
ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - 10 اردیبهشت 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
225000 ریال 0 ریال
عاطفه نقی زاده(به اهتمام)، سیدجعفر خامسی(به اهتمام)، ابوذر زنگویی نژاد(به اهتمام)، فاطمه نصیری(به اهتمام)، ایراندخت عسگری(به اهتمام)، محمد عاملی(به اهتمام)، محمدصالح ترکستانی(به اهتمام)، امیر بابااکبری(به اهتمام)، حمیدرضا علیمحمدی(به اهتمام)، علی سلطانی(به اهتمام) عاطفه نقی زاده(به اهتمام)
ناشر: سادس - 19 فروردین 1393
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
90000 ریال 0 ریال
مجید رضایی دوانی، مرتضی رضایی مجید رضایی دوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 آبان 1400
260000 ریال
لطفعلی بخشی لطفعلی بخشی
ناشر: اقتصاد فردا - اسفند 1394
800000 ریال 720000 ریال
آیت کریمی آیت کریمی
ناشر: میزان - 8 اسفند 1401
2700000 ریال
محمدرضا دلوی اصفهانی، مجید سترگ دره شوری محمدرضا دلوی اصفهانی
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین - 15 آذر 1384
15000 ریال
طهمورث حسنقلی پور طهمورث حسنقلی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1394
100000 ریال
ناصر تقی بیگلو، حجت محمدی مغانی ناصر تقی بیگلو
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - دی 1394
750000 ریال
ایمان حاجی زوار ایمان حاجی زوار
ناشر: کتاب مهربان نشر - 28 فروردین 1389
95000 ریال
علی اعظم محمدبیگی علی اعظم محمدبیگی
ناشر: محمدبیگی، علی اعظم - 4 دی 1384
10000 ریال
بهرام ممبنی بهرام ممبنی
ناشر: جنگل، جاودانه - شهریور 1395
100000 ریال
محمدرضا منوچهری محمدرضا منوچهری
ناشر: خرسندی - مرداد 1395
185000 ریال
شعله هاشمی شعله هاشمی
ناشر: مجد - مرداد 1397
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 82 مورد