ترتیب بر اساس:
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - 21 تیر 1399
750000 ریال 600000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
ایمانوئل کانت ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - اسفند 1395
1200000 ریال 960000 ریال
سیدعلی میرموسوی سیدعلی میرموسوی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 13 مرداد 1399
1050000 ریال 840000 ریال
دیویدادوارد رز، سیداحمد موسوی خوئینی (مترجم) دیویدادوارد رز
ناشر: ترجمان علوم انسانی - 6 مرداد 1399
1480000 ریال 1184000 ریال
عبدالله جوادی آملی، حسین شفیعی (ویراستار)، مصطفی خلیلی (محقق) عبدالله جوادی آملی
ناشر: اسراء - 1393
850000 ریال
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
ناشر: قطره - 25 اسفند 1398
1600000 ریال
لئو اشتراوس، باقر پرهام (مترجم) لئو اشتراوس
ناشر: آگاه - 15 دی 1398
1200000 ریال
سیدمحمدامین موسوی سیدمحمدامین موسوی
ناشر: جنگل، جاودانه - 22 خرداد 1391
45000 ریال
پیتر جونز، مشتاق زرگوش (مترجم)، مجتبی همتی (مترجم) پیتر جونز
ناشر: میزان - 14 بهمن 1392
130000 ریال
هانس کلزن هانس کلزن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - فروردین 1395
170000 ریال
ناشر: مجد - 7 مرداد 1399
520000 ریال
ایمانوئل کانت، حمید عنایت (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: خوارزمی - خرداد 1397
450000 ریال
محمدجواد جاوید، محمدرضا سهرابی (ویراستار) محمدجواد جاوید
ناشر: مخاطب - 25 آبان 1392
106000 ریال
ناشر: مخاطب - بهمن 1394
90000 ریال
عباس شیخ شعاعی عباس شیخ شعاعی
ناشر: سلمان پاک - خرداد 1395
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد