ترتیب بر اساس:
هنریتا مک کال، عباس مخبر (مترجم) هنریتا مک کال
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر 1400
650000 ریال 585000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: دوستان - 19 بهمن 1398
950000 ریال 760000 ریال
جوزف کمبل جوزف کمبل
ناشر: دوستان - 19 بهمن 1398
950000 ریال 760000 ریال
عبدالرحمان مجاهدنقی عبدالرحمان مجاهدنقی
ناشر: نشانه - 1 دی 1399
500000 ریال 450000 ریال
عبدالرضا ناصرمقدسی عبدالرضا ناصرمقدسی
ناشر: فرهامه - اردیبهشت 1396
900000 ریال 810000 ریال
بهروز عوض پور بهروز عوض پور
ناشر: کتاب آرایی ایرانی - 14 خرداد 1396
150000 ریال 120000 ریال
ناشر: ترانه - شهریور 1397
800000 ریال 720000 ریال
بهروز عوض پور، ساینا محمدی خبازان بهروز عوض پور
ناشر: سخن - آذر 1397
2500000 ریال 2000000 ریال
داریوش شایگان داریوش شایگان
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 4 آذر 1393
70000 ریال
مهدی انصاری، مریم ایرانمنش مهدی انصاری
ناشر: آیندگان - 11 آبان 1393
290000 ریال
ناشر: موغام - 2 اسفند 1393
100000 ریال
کریستوفر دل، ابوالقاسم اسماعیل پور (مترجم) کریستوفر دل
ناشر: پیکره - اردیبهشت 1395
1000000 ریال
عباس مخبر عباس مخبر
ناشر: نشر مرکز - 16 دی 1398
655000 ریال
ناشر: اطلاعات - شهریور 1396
180000 ریال
ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق(به اهتمام) ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق(به اهتمام)
ناشر: نشر چشمه - 5 آذر 1399
570000 ریال
نمایش 1 - 15 از 48 مورد