ترتیب بر اساس:
ابوالقاسم نبی پور، احمدعلی محمدپور ابوالقاسم نبی پور
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1400
1100000 ریال 990000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
حسن گیلانپور، بیژن رادمهر حسن گیلانپور
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد 1398
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: آییژ - آبان 1391
600000 ریال 540000 ریال
ابوالقاسم نبی پور (ویراستار)، احمدعلی محمدپور(گردآورنده) ابوالقاسم نبی پور (ویراستار)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مهر 1400
990000 ریال 891000 ریال
فرهنگ ساسانی فرهنگ ساسانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
کاری پروس، حسن صادقی پناه (مترجم)، احمد زارع شحنه (مترجم) کاری پروس
ناشر: آییژ - شهریور 1398
2900000 ریال 2610000 ریال
محسن عباسی، حمید کریمی، مجتبی جوادی نیا (ویراستار) محسن عباسی
ناشر: پرتو واقعه - خرداد 1388
350000 ریال 315000 ریال
بابک رسولی، محمدحسن یوسفی بابک رسولی
ناشر: دانشگاه سمنان - بهمن 1398
500000 ریال
احمد عزیزی مقدم، شهربانو صالحین (ویراستار) احمد عزیزی مقدم
ناشر: سروش دانش - اردیبهشت 1392
190000 ریال
بیژن رادمهر، حمزه شهراسبی بیژن رادمهر
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - تیر 1386
18000 ریال
محمدعلی ابراهیمی محمدعلی ابراهیمی
ناشر: ستوده - آذر 1390
180000 ریال
محسن عباسی، حمید کریمی، علی حیدری (ویراستار)، محمدحسین قارونی (ویراستار) محسن عباسی
ناشر: فرهنگ زبان - مهر 1384
20000 ریال
محمدحسن یوسفی، بابک رسولی، علی اکبریان محمدحسن یوسفی
ناشر: دانشگاه سمنان - مهر 1399
380000 ریال
محمدعلی ابراهیمی محمدعلی ابراهیمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز - اردیبهشت 1402
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد