ترتیب بر اساس:
ناشر: ترمه - 1402
3000000 ریال 2700000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: ترمه - 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
محمدحسین قائمی، جواد معصومی محمدحسین قائمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1398
180000 ریال 162000 ریال
ملکام اسمیت ملکام اسمیت
ناشر: صفار - آذر 1398
700000 ریال 630000 ریال
علیرضا معطوفی علیرضا معطوفی
ناشر: ادیبان روز - آذر 1399
1900000 ریال 1710000 ریال
ملکام اسمیت، علی پارساییان (مترجم) ملکام اسمیت
ناشر: صفار - آذر 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: عدالت نوین - 1400
2000000 ریال 1800000 ریال
شکرالله خواجوی، محمدحسین قدیریان آرانی، داود رمضانی (ویراستار) شکرالله خواجوی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1397
440000 ریال
ناشر: عدالت نوین - بهمن 1396
900000 ریال
محمود همت فر، ایمان زارع، قدرت الله طالب نیا (ویراستار) محمود همت فر
ناشر: فانوس اندیشه - آذر 1391
90000 ریال
داریوش علی مرادی داریوش علی مرادی
ناشر: ساکو - بهمن 1394
180000 ریال
الهام احمدزادگان الهام احمدزادگان
ناشر: مهاتما گاندی - آذر 1396
55000 ریال
محمدرضا نیک پندار، یزدان رستمی محمدرضا نیک پندار
ناشر: میعاد اندیشه - تیر 1396
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد