ترتیب بر اساس:
روبرت صافاریان روبرت صافاریان
ناشر: نشر مرکز - مهر 1402
925000 ریال 832500 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
عبدالرضاهوشنگ مهدوی عبدالرضاهوشنگ مهدوی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - آذر 1387
380000 ریال
ناشر: علم - اردیبهشت 1393
800000 ریال
مرکزبررسیهای اسنادتاریخی مرکزبررسیهای اسنادتاریخی
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی - آبان 1390
55000 ریال
مرکزبررسیهای اسنادتاریخی مرکزبررسیهای اسنادتاریخی
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی - آبان 1390
55000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - آذر 1390
20000 ریال
هادی خسروشاهی هادی خسروشاهی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - اسفند 1394
130000 ریال
هادی خسروشاهی هادی خسروشاهی
ناشر: اطلاعات - بهمن 1394
130000 ریال
مرکزبررسی اسنادتاریخی وزارت اطلاعات (تدوین) مرکزبررسی اسنادتاریخی وزارت اطلاعات (تدوین)
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی - بهمن 1386
28000 ریال
مرکزبررسی اسنادتاریخی وزارت اطلاعات (تدوین) مرکزبررسی اسنادتاریخی وزارت اطلاعات (تدوین)
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی - بهمن 1386
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 82 مورد