ترتیب بر اساس:
ناشر: ماهی - مرداد 1402
3250000 ریال 2925000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
احمد موثقی، حسن حیدرزاده (ویراستار) احمد موثقی
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - تیر 1387
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: علم - خرداد 1393
5500000 ریال
کامل مصطفی شیبی کامل مصطفی شیبی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - مرداد 1396
400000 ریال
سیدمحمود سامانی، محمدباقر انصاری (ویراستار) سیدمحمود سامانی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - شهریور 1393
800000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آذر 1395
124000 ریال
دوایت دونالدسن، عباس احمدوند (مترجم) دوایت دونالدسن
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - اسفند 1395
720000 ریال
ویلیام فردریک تاکر، حمید باقری (مترجم) ویلیام فردریک تاکر
ناشر: حکمت - خرداد 1397
590000 ریال
محمدباقر خرمشاد محمدباقر خرمشاد
ناشر: باز - اردیبهشت 1385
14000 ریال
داود کمیجانی داود کمیجانی
ناشر: راه ابریشم - اسفند 1392
70000 ریال
محمد لک علی آبادی محمد لک علی آبادی
ناشر: هنارس، عطش - آذر 1397
70000 ریال
ناشر: منشور سمیر - خرداد 1395
200000 ریال
ناشر: شاپرک سرخ - بهمن 1394
100000 ریال
مریم شحیطاوی مریم شحیطاوی
ناشر: پژوهندگان راه دانش - آبان 1399
270000 ریال
نمایش 1 - 15 از 48 مورد