ترتیب بر اساس:
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 10 آذر 1398
250000 ریال 150000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
مارتین وادل، رضی هیرمندی (مترجم) مارتین وادل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 1 شهریور 1399
220000 ریال 180000 ریال
تونی گراس، محمدرضا مهرافزا (مترجم)، سارا قدیانی (مترجم)، میترا لبافی (مترجم)، شکوه قاسم نیا (ویراستار) تونی گراس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 8 بهمن 1398
1600000 ریال 1360000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم)، کتی پارکینسون(نقاش) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 29 آبان 1398
120000 ریال
فانی جولی، رز کپدویلا، نسرین گلدار (مترجم) فانی جولی
ناشر: با فرزندان - 20 فروردین 1399
250000 ریال
تونی گراس، شکوه قاسم نیا(بازنویسی) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 3 آبان 1400
100000 ریال 60000 ریال
تونی گراس، سارا قدیانی (مترجم) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 3 بهمن 1400
100000 ریال 50000 ریال
تونی گراس، میترا لبافی (مترجم) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 9 فروردین 1398
100000 ریال 85000 ریال
تونی گراس، شکوه قاسم نیا(بازنویسی) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 29 فروردین 1400
100000 ریال 50000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 8 آبان 1400
100000 ریال 50000 ریال
تونی گراس، شکوه قاسم نیا(بازنویسی) تونی گراس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 4 تیر 1400
100000 ریال 50000 ریال
تونی گراس، شکوه قاسم نیا(بازنویسی) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 8 آذر 1396
100000 ریال 50000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 9 شهریور 1400
100000 ریال 50000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 6 تیر 1400
150000 ریال 100000 ریال
تونی گراس، میترا لبافی (مترجم) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 17 دی 1400
150000 ریال 100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 571 مورد