ترتیب بر اساس:
Manoochehr Haghani Manoochehr Haghani
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
360000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
احیا عمل صالح، محمد غضنفری احیا عمل صالح
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 شهریور 1399
220000 ریال
Parviz Bidahri, Parviz Maftoon Parviz Bidahri
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 مهر 1398
800000 ریال
عباس ستوده نیا، پویان دانشکارآراسته عباس ستوده نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 بهمن 1398
230000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 2 شهریور 1390
45000 ریال
Manoochehr Haghani Manoochehr Haghani
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 بهمن 1387
90000 ریال
Manoochehr Haghani Manoochehr Haghani
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 مرداد 1391
90000 ریال
محسن زند محسن زند
ناشر: جنگل، جاودانه - 23 آبان 1388
20000 ریال
Manoochehr Haghani Manoochehr Haghani
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 آذر 1387
27000 ریال
Ebrahim BehrouzianNejad, AbbasAli Rezaee, Amir Saki Ebrahim BehrouzianNejad
ناشر: پیک مروا - 30 فروردین 1388
40000 ریال
نسرین شکرپور نسرین شکرپور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1397
100000 ریال
ناشر: ارشد - 27 تیر 1389
20000 ریال
John Wilman John Wilman
ناشر: جمال الحق - 13 دی 1385
39000 ریال
Saeed Mozaffari Saeed Mozaffari
ناشر: موسسه فرهنگی و هنری زیتون سبز - 28 شهریور 1389
65000 ریال
Saeed Mozaffari Saeed Mozaffari
ناشر: موسسه فرهنگی و هنری زیتون سبز - 28 شهریور 1389
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81 مورد