ترتیب بر اساس:
مورتیمرجروم آدلر، چارلزلینکن ون دورن، محمد صراف تهرانی (مترجم) مورتیمرجروم آدلر
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - 25 آذر 1397
1500000 ریال
ناشر: آدینه - 23 مهر 1401
250000 ریال 200000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 8 مهر 1400
720000 ریال
ناشر: سایه سخن - 5 فروردین 1400
500000 ریال
توماس پاور، جیمز کاروس تیس توماس پاور
ناشر: فراروان - 4 فروردین 1393
250000 ریال
ناشر: تابران - 2 تیر 1396
250000 ریال
دورین دوبولی، فرشید قهرمانی (مترجم) دورین دوبولی
ناشر: کتاب آوند دانش - 30 دی 1398
1300000 ریال 380000 ریال
ناشر: قطره - 3 آذر 1398
200000 ریال
کلاوس کولب، فرانک میلتنر، محمدطاهر طاهر (مترجم) کلاوس کولب
ناشر: پیدایش - 21 بهمن 1398
350000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 17 شهریور 1388
100000 ریال
ناشر: موسسه بوستان کتاب قم - 14 بهمن 1393
40000 ریال
ویرجینیا وکس، سیداکبر میرحسینی (مترجم) ویرجینیا وکس
ناشر: اختران - 1384
60000 ریال
یوالاین لنگ فلد، غلامحسین خانقایی (مترجم)، بهناز بهادری فر (ویراستار) یوالاین لنگ فلد
ناشر: نسل نو اندیش - 10 شهریور 1388
21000 ریال
علی صاحبی علی صاحبی
ناشر: سایه سخن - آبان 1397
420000 ریال
ناشر: سیدمجتبی حورایی - فروردین 1396
210000 ریال
نمایش 1 - 15 از 324 مورد