ترتیب بر اساس:
محمود سریع القلم محمود سریع القلم
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - مهر 1400
3000000 ریال 2700000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
رونالد اینگلهارت، رابرت دال، کلمنت هنری داد، م.گ اشمیت، کارلز بوآ، لوشن پای، میک مور، سموئل هانتینگتن، عزت الله فولادوند (مترجم) رونالد اینگلهارت
ناشر: ماهی - بهمن 1388
2000000 ریال 1800000 ریال
رضا شیرزادی، اشرف ذریت خواه (ویراستار) رضا شیرزادی
ناشر: آگه - اردیبهشت 1401
920000 ریال 828000 ریال
ناشر: نگاه - خرداد 1387
1200000 ریال 1080000 ریال
رضا داوری اردکانی رضا داوری اردکانی
ناشر: پگاه روزگار نو - آذر 1400
790000 ریال 711000 ریال
علی محمد شریفی علی محمد شریفی
ناشر: جهاددانشگاهی واحد خوارزمی - خرداد 1395
150000 ریال 135000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: نشرقومس - دی 1399
1100000 ریال
برتران بدیع، احمد نقیب زاده (مترجم) برتران بدیع
ناشر: قومس - آبان 1393
1100000 ریال
پرویز دلیرپور، محسن دیانت (ویراستار) پرویز دلیرپور
ناشر: دانشگاه پیام نور - آبان 1398
250000 ریال
ناصر فکوهی، فاطمه سیارپور (ویراستار) ناصر فکوهی
ناشر: فردوس - فروردین 1393
300000 ریال
ناشر: حکمت کلمه - اسفند 1395
140000 ریال
جواد منصوری جواد منصوری
ناشر: امیرکبیر - مهر 1390
30000 ریال
ناشر: فرهنگ و اندیشه - 1383
30000 ریال
عبدالامیر عذاریانی عبدالامیر عذاریانی
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - آذر 1397
200000 ریال
ذوالفقار صادقی ذوالفقار صادقی
ناشر: اختر - اسفند 1398
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد