ترتیب بر اساس:
محمدحسین پاپلی یزدی، حسین رجبی سناجردی محمدحسین پاپلی یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
1320000 ریال 1188000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مرداد 1394
720000 ریال 648000 ریال
کرامت اله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت اله زیاری
ناشر: سمت - مهر 1402
1160000 ریال 1044000 ریال
سیدمحسن حبیبی، آیدا ایزدپناه جهرمی، مژگان ملکوتی، زهرا اهری، مانلی افشنگ، مهفام کوشش، ندا ایزدی سیدمحسن حبیبی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
3860000 ریال 3474000 ریال
محمدمنصور فلامکی محمدمنصور فلامکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1392
1080000 ریال 972000 ریال
ناشر: افرند - آبان 1392
120000 ریال 108000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1397
940000 ریال 846000 ریال
ناشر: آگاه - آذر 1397
190000 ریال 171000 ریال
محمدحسین پاپلی یزدی محمدحسین پاپلی یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1320000 ریال 1188000 ریال
فرشته فردوسیان، کبریا صداقت رستمی (مترجم) فرشته فردوسیان
ناشر: مانی - مرداد 1392
98000 ریال 88200 ریال
ناشر: دانشگاه یزد - بهمن 1397
700000 ریال 630000 ریال
علی نقوی نمینی، علی خدابنده ابهری، محمد محمدخانی(تصویرگر) علی نقوی نمینی
ناشر: ورا - فروردین 1402
3000000 ریال 2700000 ریال
سعید عابدین درکوش سعید عابدین درکوش
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1398
220000 ریال 198000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی - خرداد 1398
1200000 ریال 300000 ریال
ناشر: فرهنگ ایلیا - مرداد 1389
60000 ریال 54000 ریال
نمایش 1 - 15 از 147 مورد