ترتیب بر اساس:
دن آریلی، سیدامیرحسین میرابوطالبی (مترجم) دن آریلی
ناشر: ترجمان علوم انسانی - 5 دی 1400
440000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
دن آریلی، الناز اعلم (مترجم) دن آریلی
ناشر: شباهنگ - 13 اسفند 1401
850000 ریال
علی سعیدی، سیدمحمدجواد فرهانیان علی سعیدی
ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس - 2 مهر 1399
1200000 ریال
ناشر: مازیار - 8 اسفند 1400
670000 ریال
ریچارد تیلر، بهنام شهائی (مترجم) ریچارد تیلر
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 11 دی 1398
600000 ریال
ریچارداچ. تیلر، کس آر. سانستاین، مهری مدآبادی (مترجم) ریچارداچ. تیلر
ناشر: هورمزد - 6 مهر 1400
1350000 ریال
موریس آلتمن، محسن رنانی (مترجم) موریس آلتمن
ناشر: آوند دانش - 9 مرداد 1398
480000 ریال
جرج ا. اکرلاف، ریچل ای. کرانتون جرج ا. اکرلاف
ناشر: نگاه معاصر - بهمن 1395
700000 ریال
ریچارداچ. تیلر، کس آر. سانستاین ریچارداچ. تیلر
ناشر: شفاف - آبان 1397
799000 ریال
ادوارد کارترایت ادوارد کارترایت
ناشر: دنیای اقتصاد - اردیبهشت 1397
700000 ریال
عباس نوروزی عباس نوروزی
ناشر: چالش - مرداد 1396
1150000 ریال
کس آر. سانستاین، ریچارداچ تالر کس آر. سانستاین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مهر 1397
500000 ریال
دن آرییلی، مصطفی سپهریان (مترجم) دن آرییلی
ناشر: نوین توسعه - 1398
250000 ریال
جونز چریس، زهرا امیرحسینی (مترجم)، هاشم نیکومرام (مترجم)، فریدون رهنمای رودپشتی (مترجم) جونز چریس
ناشر: ترمه - 23 دی 1392
500000 ریال
ویلیام دیویس ویلیام دیویس
ناشر: کتاب پارسه - مهر 1397
695000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد