محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 1402
2850000 ریال 2565000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
میربهادرقلی آریانژاد، سیدجعفر سجادی میربهادرقلی آریانژاد
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
2300000 ریال 2070000 ریال
محمد کارآموز، آزاده احمدی محمد کارآموز
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اردیبهشت 1394
480000 ریال 432000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
980000 ریال 882000 ریال
محمدجواد اصغرپور محمدجواد اصغرپور
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1395
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: سمت - اسفند 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
محمدرضا حمیدی زاده محمدرضا حمیدی زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1392
1670000 ریال 1503000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1395
1300000 ریال 1170000 ریال
حمدی طه، مهدی طلوع (مترجم) حمدی طه
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1394
3300000 ریال 2805000 ریال
جرالد ج .لیبرمن، فردریک س .هیلیر، محمد مدرس (مترجم)، اردوان آصف وزیری (مترجم) جرالد ج .لیبرمن
ناشر: جوان - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
جرالد ج .لیبرمن، فردریک س . هیبلر، اردوان آصف وزیری (مترجم)، محمد مدرس (مترجم) جرالد ج .لیبرمن
ناشر: جوان - 1394
2400000 ریال 2160000 ریال
ناشر: ادیبان روز - آذر 1401
2300000 ریال 2070000 ریال
علی محقر، محمدحسن ملکی علی محقر
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - تیر 1397
720000 ریال 648000 ریال
ناشر: روزنه - 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
نعیمه مرادی نعیمه مرادی
ناشر: راه - بهمن 1389
1050000 ریال 840000 ریال
نمایش 1 - 15 از 204 مورد