ترتیب بر اساس:
اروینگ رابین، فرزانه کریمی (مترجم) اروینگ رابین
ناشر: قدیانی - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
هرولدجوزف هایلند، بیژن اردشیرپور (مترجم) هرولدجوزف هایلند
ناشر: قدیانی - آذر 1400
800000 ریال 720000 ریال
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مهروش طهوری (ویراستار)، فرانک کلیمت(تصویرگر)، مانفرد کوستکا(تصویرگر) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
علی دانش (مترجم) علی دانش (مترجم)
ناشر: قدیانی - مهر 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
کریستیان بوگیش، ورنر بوگیش، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، آرنو کولب(تصویرگر) کریستیان بوگیش
ناشر: قدیانی - آذر 1400
800000 ریال 720000 ریال
نوربرت فون فرانکنشتاین، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، علی دانش (ویراستار)، مانفرد گوتر(تصویرگر)، پیتر کلاوکه(تصویرگر)، دیتر مولر(تصویرگر) نوربرت فون فرانکنشتاین
ناشر: قدیانی - آبان 1402
800000 ریال 720000 ریال
مارتین تسوخ، کمال بهروزکیا (مترجم)، ابرهارت رایمان(تصویرگر) مارتین تسوخ
ناشر: قدیانی - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
هانس رایشهارت، بهروز بیضایی (مترجم)، علی دانش (ویراستار)، گرد ورنر(تصویرگر) هانس رایشهارت
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - تیر 1399
800000 ریال 720000 ریال
بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم) بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - مهر 1393
3300000 ریال 2970000 ریال
والتر فلمر، فرزانه کریمی (مترجم)، یورن هنیگ(تصویرگر)، فرانک کلیمت(تصویرگر) والتر فلمر
ناشر: قدیانی - آبان 1402
800000 ریال 720000 ریال
علی بشردانش علی بشردانش
ناشر: قدیانی - آذر 1393
2800000 ریال 2520000 ریال
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مانفرد کوستکا(نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
مونیکا روسیگر، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، یوآخیم کناپه(تصویرگر)، توماس هامر(تصویرگر) مونیکا روسیگر
ناشر: قدیانی - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
اروینگ رابین، فرزانه کریمی (مترجم)، گرد ورنر(تصویرگر)، آنه لیزایهمه(تصویرگر) اروینگ رابین
ناشر: قدیانی - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
غلامرضا حیدری ابهری غلامرضا حیدری ابهری
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - اسفند 1395
1500000 ریال 1200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 403 مورد