ترتیب بر اساس:
محمدرضا مظفر، علی شیروانی (مترجم)، محسن غرویان (مترجم) محمدرضا مظفر
ناشر: دارالفکر - 6 بهمن 1399
550000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - بهمن 1396
450000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1 فروردین 1401
900000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 4 اسفند 1401
800000 ریال
ابوالحسن محمدی ابوالحسن محمدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 16 دی 1401
900000 ریال
سعید شریعتی فرانی، حسین قافی سعید شریعتی فرانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 14 مرداد 1399
650000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1400
750000 ریال
محمدحسین شهبازی محمدحسین شهبازی
ناشر: میزان - 1397
180000 ریال
محمدرضا مظفر، علیرضا امینی (مترجم) محمدرضا مظفر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، موسسه فرهنگی طه - 21 خرداد 1399
350000 ریال
ناشر: میزان - 7 دی 1399
450000 ریال
هادی رحمانی هادی رحمانی
ناشر: مجد - شهریور 1395
470000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 7 مرداد 1399
450000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 20 شهریور 1391
65000 ریال
گروه مولفان گروه مولفان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1395
290000 ریال
ناشر: خرسندی - شهریور 1395
520000 ریال
نمایش 1 - 15 از 307 مورد