ترتیب بر اساس:
رضا قراخانلو (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، محمدهادی ماکانی (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 08 مرداد، 1391
420000 ریال
ویکتور کچ، ویلیام مک آردل، فرانک کچ، اصغر خالدان (مترجم) ویکتور کچ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 آبان، 1393
300000 ریال
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - دی، 1397
650000 ریال
حسن اسدی حسن اسدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند، 1395
100000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهمن، 1397
160000 ریال
ویلیام مک آردل، فرانک کچ، ویکتور کچ، اصغر خالدان (مترجم) ویلیام مک آردل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1396
470000 ریال
حسن دانشمندی (مترجم)، رضا قراخانلو (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم) حسن دانشمندی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی، 1397
420000 ریال
لوییز برک، ویکی دیکین، محمد حضوری (مترجم)، سیدعلی کشاورز (مترجم) لوییز برک
ناشر: آییژ - 29 آبان، 1391
80000 ریال
خداداد لطافت کار، مهدی بخششی هریسی، سهراب قربانی، حسین آرش پور خداداد لطافت کار
ناشر: بامداد کتاب - اردیبهشت، 1397
550000 ریال
یحیی سخنگویی، زهره افشارمند یحیی سخنگویی
ناشر: حتمی - 11 آذر، 1392
649000 ریال
هنینگ واکرهج، عباسعلی گائینی (مترجم) هنینگ واکرهج
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور، 1395
210000 ریال
مارک فاس، تونی فارین، سعید کشاورز (مترجم)، وحید ذوالاکتاف (مترجم) مارک فاس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد، 1397
100000 ریال
مژگان معمارمقدم مژگان معمارمقدم
ناشر: نشر ورزش - آذر، 1395
165000 ریال
وینتر گریفیث، مهرداد فتحی (مترجم) وینتر گریفیث
ناشر: شرکت به نشر - 19 بهمن، 1393
89000 ریال
لیلا داس، حسن نقی زاده (مترجم)، سعید عابدین زاده (مترجم)، محمدرضا نجاریان (ویراستار) لیلا داس
ناشر: دانشگاه یزد - 10 آذر، 1392
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 124 مورد