ترتیب بر اساس:
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 2 آبان 1401
2390000 ریال 1912000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
یحیی سخنگویی، زهره افشارمند یحیی سخنگویی
ناشر: حتمی - 15 اسفند 1400
3490000 ریال 2792000 ریال
هنینگ واکرهج، عباسعلی گائینی (مترجم) هنینگ واکرهج
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 مرداد 1401
1750000 ریال 1650000 ریال
عهدیه یداله زاده عهدیه یداله زاده
ناشر: حتمی - 13 بهمن 1398
1590000 ریال 1272000 ریال
نیکولاس.اف پالمیر، رونالد.پی پفیفر، آلتون تیگرسون، محمد یادگاری پور (مترجم)، امیرحسین براتی (مترجم) نیکولاس.اف پالمیر
ناشر: حتمی، شرکت جازیکا - 7 اسفند 1398
1390000 ریال 1112000 ریال
ناشر: عطایی - 5 اسفند 1391
750000 ریال 675000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 15 اسفند 1390
65000 ریال
رضا قراخانلو (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، محمدهادی ماکانی (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 8 مرداد 1391
420000 ریال
ویکتور کچ، ویلیام مک آردل، فرانک کچ، اصغر خالدان (مترجم) ویکتور کچ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 آبان 1393
440000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 17 اردیبهشت 1401
860000 ریال
ویلیام مک آردل، فرانک کچ، ویکتور کچ، اصغر خالدان (مترجم) ویلیام مک آردل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1396
470000 ریال
حسن اسدی حسن اسدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 15 آذر 1394
480000 ریال
لوییز برک، ویکی دیکین، محمد حضوری (مترجم)، سیدعلی کشاورز (مترجم) لوییز برک
ناشر: آییژ - 29 آبان 1391
80000 ریال
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب - 29 مهر 1388
149000 ریال
خداداد لطافت کار، مهدی بخششی هریسی، سهراب قربانی، حسین آرش پور خداداد لطافت کار
ناشر: بامداد کتاب - اردیبهشت 1397
890000 ریال
نمایش 1 - 15 از 124 مورد