ترتیب بر اساس:
عباس شاکری عباس شاکری
ناشر: رافع - 5 فروردین 1401
2500000 ریال 2000000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
محمدصادق الحسینی، حمید زمان زاده محمدصادق الحسینی
ناشر: نشر مرکز - خرداد 1397
995000 ریال
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - دی 1396
1100000 ریال
ناشر: شمسا - 30 دی 1388
25000 ریال
ناشر: نور علم - 1 دی 1388
400000 ریال
فرهاد رهبر، ناهید پوررستمی، مرجان ذکایی (ویراستار)، حمید خادمی (ویراستار) فرهاد رهبر
ناشر: دانشگاه تهران - 11 دی 1391
160000 ریال
احمد شعبانی (تدوین) احمد شعبانی (تدوین)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 26 بهمن 1389
48000 ریال
ناشر: نور علم - 8 تیر 1393
450000 ریال
وحید شقاقی شهری وحید شقاقی شهری
ناشر: نور علم - اسفند 1395
150000 ریال
ناشر: علم - اسفند 1395
275000 ریال
عبدالمجید شیخی عبدالمجید شیخی
ناشر: نور علم - تیر 1394
67000 ریال
جواد عین آبادی جواد عین آبادی
ناشر: نیاز دانش - خرداد 1394
150000 ریال
ناشر: راه - 4 اسفند 1398
130000 ریال
محمدجواد توکلی محمدجواد توکلی
ناشر: کانون اندیشه جوان - تیر 1396
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 84 مورد