ترتیب بر اساس:
ناشر: نقد فرهنگ - آبان 1396
750000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
ناشر: افق - 29 مهر 1398
350000 ریال
علی اکبر ولایتی، حمید ولیان (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 اسفند 1392
180000 ریال
علی اکبر ولایتی، مهدی کریمی (ویراستار)، مهناز مقدسی (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 13 شهریور 1385
220000 ریال
علی اکبر ولایتی، مهدی کریمی (ویراستار)، مهناز مقدسی (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 23 شهریور 1384
220000 ریال
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - 18 تیر 1391
150000 ریال
محمدامین قیطاسی (تهیه و تنظیم) محمدامین قیطاسی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پیام دانشگاهی - 4 اسفند 1389
25000 ریال
ناشر: نغمه زندگی - 20 تیر 1385
20000 ریال
ناشر: نخل دانش - 16 دی 1386
40000 ریال
علی اکبر ولایتی، مهدی کریمی (ویراستار)، مهناز مقدسی (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 17 مهر 1387
علی اکبر ولایتی، مهدی کریمی (ویراستار)، مهناز مقدسی (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 17 مهر 1387
علی اکبر ولایتی، مهدی کریمی (ویراستار)، مهناز مقدسی (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 22 خرداد 1384
220000 ریال
علی اکبر ولایتی، مهدی کریمی (ویراستار)، مهناز مقدسی (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 22 خرداد 1384
220000 ریال
عبدالرفیع حقیقت عبدالرفیع حقیقت
ناشر: کومش - 12 مهر 1388
95000 ریال
مریم حسنی، الهام ابراهیمی مریم حسنی
ناشر: علمی فرهنگی شعبانی - آبان 1396
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد