ترتیب بر اساس:
ناشر: دایره - آذر 1396
1500000 ریال 1350000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
ناشر: چالش - بهمن 1400
2550000 ریال 2295000 ریال
ناشر: آراد کتاب - آذر 1402
2250000 ریال 2025000 ریال
ایوان بیاجی، جواد رباط جزی (مترجم) ایوان بیاجی
ناشر: آراد کتاب - آبان 1402
980000 ریال 882000 ریال
تریدر دیل، علی رضایی (مترجم) تریدر دیل
ناشر: آراد کتاب - آبان 1402
2150000 ریال 1935000 ریال
تریدر دیل، علی رضایی (مترجم) تریدر دیل
ناشر: آراد کتاب - آذر 1402
1650000 ریال 1485000 ریال
ناشر: چالش - تیر 1400
1050000 ریال 945000 ریال
ناشر: چالش - خرداد 1402
2850000 ریال 2565000 ریال
دبرا پل، جیمز کادل، پل ترنر، مرتضی اکبری (مترجم)، حجت شکیبا (مترجم)، آلا خسروانی (مترجم)، نیلوفر رضایی (مترجم) دبرا پل
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1397
340000 ریال
محمدهادی صیرفی (مترجم)، مهدی بدیعی (مترجم)، محمد رمضانی (مترجم) محمدهادی صیرفی (مترجم)
ناشر: آدینه - اسفند 1398
880000 ریال
سجاد بوربور سجاد بوربور
ناشر: شاملو - اسفند 1397
600000 ریال
ناشر: مرندیز - اسفند 1397
250000 ریال
بابک هزاوه حصارمسکن بابک هزاوه حصارمسکن
ناشر: میعاد اندیشه - آذر 1399
690000 ریال
محمدحسین مینائی محمدحسین مینائی
ناشر: محمدحسین مینائی - اسفند 1398
300000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - تیر 1400
950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد