ترتیب بر اساس:
جمعی از نویسندگان، بهروز بیضایی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، مهروش طهوری (ویراستار)، مهدی حجوانی (ویراستار) جمعی از نویسندگان
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - مهر 1393
28000000 ریال 25200000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مانفرد کوستکا(تصویرگر)، فرانک کلیمت(تصویرگر) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
هاینز بار، مارتین تی. کین، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، آنه لیس ایمه(تصویرگر)، گرد ورنر(تصویرگر) هاینز بار
ناشر: قدیانی - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
آرکادی لئوکوم، سعید درودی (مترجم) آرکادی لئوکوم
ناشر: بهزاد - اسفند 1398
2500000 ریال 2250000 ریال
ویتوس بی. دروشر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مهدی حجوانی (ویراستار)، فرانک کلیمت(تصویرگر) ویتوس بی. دروشر
ناشر: قدیانی - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
هانس رایشهارت، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مهروش طهوری (ویراستار)، رضا هاشمی نژاد(به اهتمام) هانس رایشهارت
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - خرداد 1399
800000 ریال 720000 ریال
هانس رایشهارت، بهروز بیضایی (مترجم)، علی دانش (ویراستار)، گرد ورنر(تصویرگر) هانس رایشهارت
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - تیر 1399
800000 ریال 720000 ریال
ولفگانگ تارنووسکی، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، علی دانش (ویراستار) ولفگانگ تارنووسکی
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - خرداد 1399
800000 ریال 720000 ریال
راینر کوته، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، دیتر مولر(تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی - آذر 1400
800000 ریال 720000 ریال
جمعی از نویسندگان، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم) جمعی از نویسندگان
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - مهر 1393
3300000 ریال 2970000 ریال
جروم ناتکین، سیدنی گولکین، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، آنه لیس ایم(تصویرگر)، گرد ورنر(تصویرگر) جروم ناتکین
ناشر: قدیانی - اسفند 1400
800000 ریال 720000 ریال
دارلین گیز، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) دارلین گیز
ناشر: قدیانی - اسفند 1399
800000 ریال 720000 ریال
هانس رایشهارت، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، فرزانه کریمی (ویراستار)، گرد ورنر(نقاش)، آنه لیس ایم(نقاش)، والتر لودویگ(زیرنظر) هانس رایشهارت
ناشر: قدیانی - اسفند 1400
800000 ریال 720000 ریال
آرنولد کلوداس، آندرئا مرتینی، پترا دایمر، مجید عمیق (مترجم)، نیلوفر خان محمدی (ویراستار)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، راینر تسیگر(تصویرگر)، گری اسکات(تصویرگر) آرنولد کلوداس
ناشر: قدیانی - مهر 1402
4900000 ریال 4410000 ریال
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، آنه لیزایهمه(تصویرگر)، لوئیز ولف(تصویرگر)، گرد ورنر(تصویرگر) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی - آذر 1400
800000 ریال 720000 ریال
نمایش 1 - 15 از 98 مورد