محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ناشر: سمت - آذر 1402
1180000 ریال 1062000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
محمدتقی مصباح یزدی، حسن صادقی(تهیه و تنظیم) محمدتقی مصباح یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
محمداحسان تقی زاده، اکرم حسین زاده، محمد مناف زاده (ویراستار) محمداحسان تقی زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1402
720000 ریال
محمد داودی، محمد تقیان ورزنه (ویراستار)، ابراهیم نیک صفت (ویراستار) محمد داودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
120000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - دی 1398
150000 ریال
لیلی صادقی زرینی لیلی صادقی زرینی
ناشر: راه - دی 1397
260000 ریال
عیسی زاده گرمی، محمد داودی عیسی زاده گرمی
ناشر: منتشران، کتاب پرستو - اسفند 1386
28000 ریال
محمد نادری، محمد عترت دوست، علی عباسی شوازی (ویراستار)، حمید چاره (ویراستار) محمد نادری
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین - تیر 1398
120000 ریال
محمد نادری، محمد عترت دوست، علی عباسی شوازی (ویراستار)، حمید چاره (ویراستار) محمد نادری
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین - تیر 1398
120000 ریال
الهه مایلی الهه مایلی
ناشر: ساکو - مرداد 1399
300000 ریال
هانیه عبدالله زاده (گردآورنده) هانیه عبدالله زاده (گردآورنده)
ناشر: سنجش و دانش - شهریور 1390
100000 ریال
ناشر: سرافرازان البرز - اسفند 1392
38000 ریال
فریبا قره داغی کراله فریبا قره داغی کراله
ناشر: سرافرازان البرز - دی 1392
35000 ریال
نمایش 1 - 15 از 44 مورد