محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
عباس اقبال آشتیانی عباس اقبال آشتیانی
ناشر: نگاه - شهریور 1402
4750000 ریال 4275000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی، پروین ترکمنی آذر (ویراستار) شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: سمت - مرداد 1402
2040000 ریال
عطاملک بن محمد جوینی، صدیقه پوراکبر کسمایی (ویراستار)، حبیب الله عباسی(مصحح)، ایرج مهرکی(مصحح) عطاملک بن محمد جوینی
ناشر: زوار - دی 1400
6800000 ریال 6120000 ریال
پل پلیو، شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی (مترجم) پل پلیو
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
عطاملک بن محمد جوینی، احمد خاتمی(به اهتمام)، محمد قزوینی(مصحح) عطاملک بن محمد جوینی
ناشر: علم - تیر 1402
12500000 ریال 11250000 ریال
عباس اقبال آشتیانی عباس اقبال آشتیانی
ناشر: امیرکبیر - شهریور 1402
4460000 ریال
عطاملک بن محمد جوینی، پرویز بابایی(زیرنظر)، محمد قزوینی(به اهتمام) عطاملک بن محمد جوینی
ناشر: نگاه - شهریور 1402
7250000 ریال 6525000 ریال
ناشر: امیرکبیر - شهریور 1396
900000 ریال 810000 ریال
علی اصغر بشیری (ویراستار)، عبدالرضا نادری فر(بازنویسی) علی اصغر بشیری (ویراستار)
ناشر: آرایان - اردیبهشت 1403
2950000 ریال 2655000 ریال
مهشید گوهری کاخکی مهشید گوهری کاخکی
ناشر: سخن - خرداد 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1397
130000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی، هادی عالم زاده (ویراستار)، رضا فرح فال (ویراستار) شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1400
1160000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی، هادی عالم زاده (ویراستار) شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1400
980000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی، احمدحب علی موجانی (ویراستار) شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1400
980000 ریال
احمد خاتمی، محمد قزوینی(مصحح) احمد خاتمی
ناشر: علم - شهریور 1401
3500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 54 مورد