ترتیب بر اساس:
حسین یاوری، آنیتا منصوری حسین یاوری
ناشر: سیمای دانش - تیر 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
هنری استرلین هنری استرلین
ناشر: یزدا - 7 تیر 1399
2200000 ریال 1980000 ریال
حسین یاوری حسین یاوری
ناشر: مهکامه - 15 اردیبهشت 1401
1250000 ریال
فیلیس آکرمن، آرتوراپهام پوپ فیلیس آکرمن
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 6 اردیبهشت 1399
1000000 ریال
حسین یاوری حسین یاوری
ناشر: سوره مهر - 9 اسفند 1388
160000 ریال
محمد ابوذری، احمد تهرانی مقدم، عبدالمجید شریف زاده محمد ابوذری
ناشر: مدرسه - 23 بهمن 1391
300000 ریال
محمدمهدی هراتی (به اهتمام) محمدمهدی هراتی (به اهتمام)
ناشر: فرهنگستان هنر - 8 اردیبهشت 1389
120000 ریال
محمد نقی زاده محمد نقی زاده
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 24 خرداد 1389
700000 ریال
شیلا کنبی، مزدا موحد (مترجم) شیلا کنبی
ناشر: فرهنگستان هنر - 7 دی 1388
90000 ریال
هادی سیف، فرامرز شیخ الاسلامی (عکاس) هادی سیف
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 21 مرداد 1392
50000 ریال
ناشر: دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 1393
110000 ریال
عباس رکنی (ویراستار)، محمدمهدی هراتی (به اهتمام) عباس رکنی (ویراستار)
ناشر: فرهنگستان هنر - 26 مهر 1390
120000 ریال
عبدالمجید شریف زاده، محمد ابوذری، احمد تهرانی مقدم عبدالمجید شریف زاده
ناشر: مدرسه - 5 آبان 1388
10000 ریال
محمود خاتمی، عباس رکنی (ویراستار) محمود خاتمی
ناشر: فرهنگستان هنر - 10 خرداد 1390
590000 ریال
محمدمهدی هراتی (به اهتمام) محمدمهدی هراتی (به اهتمام)
ناشر: فرهنگستان هنر - 1 دی 1389
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 36 مورد