ترتیب بر اساس:
آلوین تافلر، شهیندخت خوارزمی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: فرهنگ نشر نو - مرداد 1402
1900000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی(مقدمه) آلوین تافلر
ناشر: فرهنگ نشر نو، نشرآسیم - 1399
1900000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: فرهنگ نشر نو - مرداد 1402
1400000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: علم - تیر 1386
1400000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی (مترجم)، حشمت الله کامرانی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: علم - 1383
85000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: علم - فروردین 1385
95000 ریال
آلوین تافلر، هایدی تافلر، مرتضی ذوالانوار (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: معیار اندیشه - آذر 1385
13000 ریال
دونلا مدوز، یورگن راندرز، دنیس مدوز، علی حبیبی (مترجم)، فرزام پوراصغر سنگاچین (مترجم) دونلا مدوز
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - اسفند 1388
65000 ریال
آلوین تافلر، داوود بی نیاز (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: مهراوه عصر - بهمن 1386
10000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد