ترتیب بر اساس:
عباس علی محمدی عباس علی محمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
260000 ریال 208000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
هریسون ایتل یورگ دوم، فردریک لیمپ هریسون ایتل یورگ دوم
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1398
450000 ریال 360000 ریال
مجید مخدوم فرخنده، علی اصغر درویش صفت، هورفر جعفرزاده، عبدالرضا مخدوم مجید مخدوم فرخنده
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
120000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1394
100000 ریال
یاچک مالچفسکی، اکبر پرهیزکار (مترجم) یاچک مالچفسکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1395
275000 ریال
منیژه قهرودی تالی، ام السلمه بابایی فینی، هوشمند عطایی منیژه قهرودی تالی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 شهریور 1400
560000 ریال
محمدهادی نظری فر، محمد عظیمی حسینی محمدهادی نظری فر
ناشر: مهرگان قلم - 26 آبان 1400
1050000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - 1 مهر 1391
600000 ریال
استن آرونف، مهتاب پیرباوقار (مترجم)، منیژه رجب پوررحمتی (مترجم)، علی اصغر درویش صفت (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) استن آرونف
ناشر: دانشگاه تهران - 2 شهریور 1392
250000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1394
45000 ریال
رالف بای، غلامرضا نادری بنی (مترجم) رالف بای
ناشر: آوای قلم - دی 1395
550000 ریال
حمیدرضا مسکنی جیفرودی، لیلا آریامنش حمیدرضا مسکنی جیفرودی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 29 آبان 1389
56000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 8 آبان 1386
150000 ریال
یونس خسروی، محمدکاظم جباری یونس خسروی
ناشر: آذر کلک - 1390
250000 ریال
سارا سنجری، امید سعادت یار سارا سنجری
ناشر: عابد، مهرگان قلم - 23 دی 1392
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 100 مورد