ترتیب بر اساس:
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 17 مرداد 1400
350000 ریال 297500 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 11 آبان 1399
260000 ریال 221000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 8 مرداد 1399
150000 ریال
حبیب الله بابایی حبیب الله بابایی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 23 شهریور 1393
400000 ریال
عبدالله بن محمد عین القضاه عبدالله بن محمد عین القضاه
ناشر: مولی - 1 بهمن 1393
300000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 20 مهر 1393
300000 ریال
مجتبی جعفری اشکاوندی مجتبی جعفری اشکاوندی
ناشر: کانون اندیشه جوان - 2 آذر 1393
80000 ریال
همایون همتی همایون همتی
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - دی 1394
400000 ریال
سیدکمال حیدری، مجید شمس آبادی حسینی (مترجم)، مسعود فکری (ویراستار)، جوادعلی کسار (به اهتمام) سیدکمال حیدری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 14 تیر 1393
178000 ریال
آلیستر مک گراث ادگار آلیستر مک گراث ادگار
ناشر: ادیان - آبان 1395
250000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - آذر 1396
150000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - بهمن 1396
800000 ریال
مصطفی ستاروندی مصطفی ستاروندی
ناشر: مصطفی ستاروندی - بهمن 1394
75000 ریال
ناشر: بنیادپژوهشهای اسلامی - تیر 1397
220000 ریال
محسن قرائتی محسن قرائتی
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - اردیبهشت 1396
100000 ریال
عبدالحق نقشبندی مجددی عبدالحق نقشبندی مجددی
ناشر: امام محمد غزالی - آذر 1395
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد