ترتیب بر اساس:
سیروس شمیسا سیروس شمیسا
ناشر: میترا - آذر 1401
2350000 ریال 2115000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
محمدرضا شفیعی کدکنی محمدرضا شفیعی کدکنی
ناشر: سخن - مرداد 1402
6500000 ریال 5850000 ریال
ناشر: سخن - آذر 1399
5500000 ریال 4950000 ریال
ناشر: علمی - 1392
3500000 ریال 3150000 ریال
محمد غلامرضایی محمد غلامرضایی
ناشر: جامی - اردیبهشت 1395
1850000 ریال 1665000 ریال
ناشر: فردوس - اردیبهشت 1401
5050000 ریال 4545000 ریال
حسین الهی قمشه ای حسین الهی قمشه ای
ناشر: سخن - تیر 1399
9500000 ریال 8550000 ریال
محمدرضا روزبه محمدرضا روزبه
ناشر: روزگار - آبان 1388
2960000 ریال 2664000 ریال
محمدرضا ترکی محمدرضا ترکی
ناشر: سمت - بهمن 1401
720000 ریال 648000 ریال
یوسف عالی عباس آباد یوسف عالی عباس آباد
ناشر: سخن - خرداد 1391
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: امیرکبیر - اردیبهشت 1402
5050000 ریال 4545000 ریال
ناصر نیکوبخت ناصر نیکوبخت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی - شهریور 1392
760000 ریال 684000 ریال
ضیاء موحد ضیاء موحد
ناشر: مروارید - آبان 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
ناصر نیکوبخت ناصر نیکوبخت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1391
980000 ریال 882000 ریال
ناشر: علمی - مرداد 1402
4750000 ریال 4275000 ریال
نمایش 1 - 15 از 417 مورد