ترتیب بر اساس:
محمدابراهیم زارعی، قهرمان شیری (ویراستار) محمدابراهیم زارعی
ناشر: فن آوران - 1400
2000000 ریال 1800000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
کریستیان نوربری شولتز، علیرضا سیداحمدیان (مترجم) کریستیان نوربری شولتز
ناشر: نیلوفر - مهر 1391
950000 ریال 855000 ریال
عیسی حجت عیسی حجت
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
مهدی گلچین عارفی (ویراستار)، مهرداد قیومی بیدهندی (به اهتمام) مهدی گلچین عارفی (ویراستار)
ناشر: روزنه - آبان 1394
1150000 ریال 1035000 ریال
ناشر: سیمای دانش - بهمن 1385
100000 ریال 90000 ریال
سوزی هاج، فرزانه پورقناد (مترجم)، عرفان خسروی (ویراستار)، ارغوان خسروی (ویراستار) سوزی هاج
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - آبان 1402
2100000 ریال 1890000 ریال
امیلی کول، کورش محمودی ده ده بیگلو (مترجم)، روزبه احمدی نژاد (مترجم)، رضا بصیری مژدهی (مترجم) امیلی کول
ناشر: یزدا - اسفند 1389
2500000 ریال 2250000 ریال
دن کروکشنک، فاطمه اکبری (مترجم)، جان ماری (ویراستار)، لین بادن (ویراستار)، داریوش دل آرا (ویراستار)، حامد محمدپور (ویراستار) دن کروکشنک
ناشر: سایان - تیر 1402
20000000 ریال 18000000 ریال
سی ام هاریس، سیدعلیرضا آقامیری (مترجم) سی ام هاریس
ناشر: فخراکیا - خرداد 1387
1200000 ریال 1080000 ریال
برند اورس، آرش نوحی تهرانی (مترجم) برند اورس
ناشر: فخر کیا - تیر 1397
6000000 ریال 4000000 ریال
منوچهر مزینی منوچهر مزینی
ناشر: شهیدی - مرداد 1394
685000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - فروردین 1399
1500000 ریال
زیگفرید گیدیون، منوچهر مزینی (مترجم) زیگفرید گیدیون
ناشر: علمی و فرهنگی - آبان 1399
750000 ریال
امیر بانی مسعود، علیرضا سیداحمدیان (ویراستار) امیر بانی مسعود
ناشر: هنر معماری قرن - مهر 1392
2100000 ریال
ناشر: موسسه علم معمار رویال - بهمن 1397
2200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 112 مورد