ترتیب بر اساس:
عیسی ابراهیم زاده، میرنجف موسوی عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سمت - تیر 1402
2180000 ریال 1962000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
سیدحسن صدوق سیدحسن صدوق
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1391
600000 ریال 540000 ریال
سیدعلی جوزی، مهدی ایرانخواهی سیدعلی جوزی
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - شهریور 1394
990000 ریال 891000 ریال
اسکندر صیدائی اسکندر صیدائی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - بهمن 1388
22000 ریال 19800 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1399
600000 ریال 540000 ریال
فرزاد میرزایی قلعه فرزاد میرزایی قلعه
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - اسفند 1395
150000 ریال 135000 ریال
ناشر: فرهنگ ایلیا - مرداد 1389
60000 ریال 54000 ریال
محمدرضا حافظ نیا، زهرا احمدی پور محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1398
3360000 ریال 3024000 ریال
کرامت اله زیاری کرامت اله زیاری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - فروردین 1401
690000 ریال
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - تیر 1392
180000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، میرنجف موسوی، نیره منتظری (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سمت - شهریور 1400
810000 ریال
خدر فرجی راد، غلامرضا کاظمیان خدر فرجی راد
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دی 1392
80000 ریال
خلیل کلانتری خلیل کلانتری
ناشر: فرهنگ صبا - خرداد 1396
850000 ریال
آرام ابراهیمی (به اهتمام)، احسان پاشانژاد سیلاب (به اهتمام) آرام ابراهیمی (به اهتمام)
ناشر: طحان - مرداد 1396
700000 ریال
کرامت اله زیاری، علیرضا محمدی، فرشاد رضوان (ویراستار) کرامت اله زیاری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - تیر 1396
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد