ترتیب بر اساس:
عبدالرضا کامیاب عبدالرضا کامیاب
ناشر: حق شناس - مرداد 1393
130000 ریال 117000 ریال
ناشر: آدینه - دی 1401
650000 ریال 520000 ریال
دیوید سانیزبری، ریما مرشد (مترجم)، محمدحسن بزرگمهری فرد (مترجم)، حسین حسینی (مترجم) دیوید سانیزبری
ناشر: پریور - مرداد 1392
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - اسفند 1387
30000 ریال
نستوه ابراهیم نژاد، پیام حقیقی خوشخو، فروز کریم زادگان بوشهری (ویراستار) نستوه ابراهیم نژاد
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - خرداد 1402
900000 ریال
حمزه بواسحاقی، حسین پاشازانوسی، مهدی کلانی حمزه بواسحاقی
ناشر: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی - بهمن 1392
110000 ریال
سیدسهیل قائم مقامی، محسن مشکوه (ویراستار)، داود نقلانی (ویراستار) سیدسهیل قائم مقامی
ناشر: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی - دی 1390
47000 ریال
سیدسهیل قائم مقامی، محسن مشکوه (ویراستار)، داود نقلانی (ویراستار) سیدسهیل قائم مقامی
ناشر: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی - اردیبهشت 1384
28500 ریال
منصور میاحی، مهرداد مدیرصانعی (ویراستار) منصور میاحی
ناشر: دانشگاه شهید چمران - مهر 1393
90000 ریال
زهره مشاک، ولی اله کوهدار زهره مشاک
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج - اردیبهشت 1395
350000 ریال
ابوالفضل رجب، سعید امیرحاجلو ابوالفضل رجب
ناشر: موسسه فرهنگی هنری بی نهایت - دی 1395
200000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد