ترتیب بر اساس:
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 اسفند 1400
900000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
سید جلال دهقانی فیروز آبادی سید جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 تیر 1400
800000 ریال
ابوالقاسم طاهری ابوالقاسم طاهری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 خرداد 1391
230000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 2 دی 1385
45000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 2 دی 1385
40000 ریال
بهرام نوازنی (گردآورنده)، علی نوازنی (گردآورنده) بهرام نوازنی (گردآورنده)
ناشر: تیسا - 12 اسفند 1393
180000 ریال
ابوالقاسم طاهری ابوالقاسم طاهری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 مهر 1398
230000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 2 دی 1385
35000 ریال
ناشر: پردازش - 29 تیر 1390
300000 ریال
فاطمه احمدیان فاطمه احمدیان
ناشر: پوران پژوهش - 11 بهمن 1391
46000 ریال
محمد لعل علیزاده محمد لعل علیزاده
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1385
21500 ریال
معزالدین باباخانی تیموری معزالدین باباخانی تیموری
ناشر: مهر سبحان - 23 شهریور 1392
160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 106 مورد