ترتیب بر اساس:
استفن لیسی، ژان لوبلان ویکس، جورج سیلوی، سی. آن هالیفیلد، آردیس برودریک سان، طاهر روشندل اربطانی (مترجم)، محبوبه یوسفی مقدم (ویراستار) استفن لیسی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اردیبهشت 1401
3580000 ریال 3222000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
لوسی کونگ، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، سیدعلیرضا هاشمی (مترجم)، رحیم زارع (مترجم) لوسی کونگ
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
3750000 ریال 3375000 ریال
اصحاب حبیب زاده اصحاب حبیب زاده
ناشر: جامعه شناسان - آبان 1400
1070000 ریال 963000 ریال
طاهر روشندل اربطانی طاهر روشندل اربطانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - فروردین 1395
1150000 ریال 1035000 ریال
فریدون وردی نژاد فریدون وردی نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت 1396
100000 ریال 90000 ریال
ناشر: فوژان - دی 1396
1500000 ریال 1350000 ریال
سیاوش صلواتیان، غلامرضا گودرزی(مقدمه) سیاوش صلواتیان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آذر 1389
760000 ریال 684000 ریال
چارلز وارنر، پیام زین العابدینی (مترجم) چارلز وارنر
ناشر: تیسا - تیر 1394
210000 ریال 189000 ریال
برندو. ویرتس، علی احمدی (مترجم) برندو. ویرتس
ناشر: علم - مهر 1402
4550000 ریال 4095000 ریال
آمنه بختیاری، بهاره نصیری آمنه بختیاری
ناشر: قبسات - شهریور 1397
890000 ریال 801000 ریال
حسن فراهانی، مهدیه مخبری (ویراستار) حسن فراهانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - اردیبهشت 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
آلن بی. البارن، بوزنا میرزجسکا، جائمین جونگ، سمیه لبافی (مترجم)، فرزانه میرزابیگی (مترجم)، حبیب عبدالحسین مارگانی (مترجم) آلن بی. البارن
ناشر: ادیبان روز - اسفند 1401
2450000 ریال 2205000 ریال
علی اکبر فرهنگی علی اکبر فرهنگی
ناشر: رسا - دی 1399
680000 ریال 612000 ریال
لوسی کونگ، علی اکبر فرهنگی (مترجم)، علیرضا قراگوزلو (مترجم)، مریم خطیب زاده (مترجم) لوسی کونگ
ناشر: دانژه - بهمن 1392
800000 ریال
طاهر روشندل اربطانی، سیدمهدی شریفی، سمیه لبافی طاهر روشندل اربطانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1399
600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 75 مورد