ترتیب بر اساس:
رضا شیرزادی، اشرف ذریت خواه (ویراستار) رضا شیرزادی
ناشر: آگه - اردیبهشت 1401
920000 ریال 828000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 120000 ریال
سیدعلی اصغر کاظمی سیدعلی اصغر کاظمی
ناشر: قومس - دی 1390
750000 ریال 675000 ریال
فرهاد عطائی، محمدرضا اقارب پرست فرهاد عطائی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اسفند 1386
1305000 ریال 1174500 ریال
محمدرضا جهانگیری محمدرضا جهانگیری
ناشر: نشر ثالث - آذر 1399
450000 ریال 405000 ریال
ناشر: قومس - 1381
950000 ریال 855000 ریال
سیدمسعود موسوی شفائی، زهره آقاجانی (ویراستار) سیدمسعود موسوی شفائی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1400
580000 ریال 522000 ریال
ناشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - اردیبهشت 1395
650000 ریال
ناشر: میزان - دی 1391
110000 ریال
کوفی عطا انان، حسن بن طلال، ماهر آموزگار (مترجم) کوفی عطا انان
ناشر: نشر مرکز - آذر 1385
19000 ریال
فرانسیس فوکویاما، غلامعباس توسلی (مترجم) فرانسیس فوکویاما
ناشر: شرکت حکایت قلم نوین - اردیبهشت 1386
16000 ریال
رضا ثانی رضا ثانی
ناشر: کانون اندیشه جوان - آذر 1388
25000 ریال
سیدحسین سیف زاده سیدحسین سیف زاده
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - خرداد 1385
30000 ریال
محسن عبدالهی محسن عبدالهی
ناشر: شرح - مهر 1386
40000 ریال
سیدداود آقایی سیدداود آقایی
ناشر: نسل نیکان - آبان 1384
40000 ریال
سیدعلی گوهری سیدعلی گوهری
ناشر: آرنا - مرداد 1393
22000 ریال
نمایش 1 - 15 از 39 مورد