ترتیب بر اساس:
استر هیکس، جری هیکس، توراندخت تمدن (مالکی) (مترجم) استر هیکس
ناشر: البرز - 1 اسفند 1400
1150000 ریال 1035000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: جویا - 26 تیر 1400
1250000 ریال
ناشر: جویا - 16 فروردین 1398
1100000 ریال
استر هیکس، جری هیکس، اکرم قیطاسی (مترجم) استر هیکس
ناشر: کلک آزادگان - 10 فروردین 1398
1500000 ریال
استر هیکس، جری هیکس، کامیار جولایی (مترجم) استر هیکس
ناشر: جویا - 14 بهمن 1398
1400000 ریال
استر هیکس، جری هیکس، آمنه کریمی (مترجم)، بیتا افضلی (ویراستار) استر هیکس
ناشر: اردیبهشت - 20 مهر 1392
500000 ریال
استر هیکس، جری هیکس، مینا اعظامی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) استر هیکس
ناشر: صورتگر - 17 تیر 1398
750000 ریال
ناشر: هورمزد - اردیبهشت 1395
165000 ریال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 2 آذر 1399
1380000 ریال
ناشر: صورتگر، سامینا - 14 مهر 1399
700000 ریال
ناشر: البرز - 2 آبان 1390
30000 ریال
استروجری هیکس، یلدا قبادی (مترجم)، هدی عزیزی (ویراستار) استروجری هیکس
ناشر: آسیم - 11 آبان 1388
55000 ریال
آنی کرکوود، فریده مهدوی دامغانی (مترجم) آنی کرکوود
ناشر: پیکان - 1381
16000 ریال
استر هیکس، جری هیکس، یلدا قبادی (مترجم) استر هیکس
ناشر: آسیم - 23 بهمن 1386
42000 ریال
استر هیکس، جری هیکس، سیما ره شناس (مترجم)، وین دایر (مقدمه) استر هیکس
ناشر: قدیس - 30 آبان 1386
34000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد